Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, ister bir ticari işletmede ister bir kamu kuruluşunda yöneticilik yapan veya yapmaya hazırlanan ve yöneticiliği daha profesyonelce yapmayı hedefleyen katılımcılara, yönetim sürecini oluşturan dört temel fonksiyon ve temel yetkinlikler çerçevesinde önemli bir bilinç katmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Planlama ve Stratejik Yönetime Giriş
 • Stratejik Yönetim ve Planlama Süreci
 • Misyon ve Örgütsel Değerler
 • Kısa Misyon İfadeleri
 • Misyon Tanımıyla Örgütün Hedefleri
 • Paydaşlar, Yön Vermek, Vizyon ve Strateji
 • Büyüme, Küçülme ve Durağanlık Stratejileri
 • Birleşik Stratejiler, İşletme Stratejileri
 • Farklılaşma ve Odaklanma Stratejileri
 • Strateji Belirleme ve GZFT Analizi
 • Gelecek Senaryosu Belirlerken Kullanılan Yaklaşımlar
 • Örgütleme
 • Örgüt Yapısı, Biçimsellik ve Merkeziyetçilik
 • Yetki Tanımı ve Yetki Devri
 • Yetki Devri Sorunları ve Çözüm Yolları
 • Örgüt Yapısında Bölümlendirme ve Çeşitleri (Ürün, Bölge, Fonksiyon, Coğrafik vb. Bölümleme)
 • Örgüt Performansının İtici Gücü: Yöneltme
 • Motivasyonun Tanımı, Motivasyon Kaynakları ve Kuramları
 • Birliktelik, Güç ve Başarma Gereksinimleri
 • Süreç Kuramları
 • Takım Yönetimi ve Çalışanları Takım Halinde Yönetmek
 • Temel Takım/Grup Türleri ve Grupların Yapısal Özellikleri
 • Denetleme ve Denetleme Süreci
 • Etkililik ve Verimlilik
 • Standart Oluşturma ve Performans Ölçümü
 • Örgütsel Denetimin Kapsamı ve Denetim Türleri
 • Karar Verme ve Klasik (Akılcı) Karar Verme Modeli
 • Sorunun Tanımlanması ve Karar Durumlarının Belirlenmesi
 • Alternatif Geliştirme ve Seçilen Alternatifi Uygulamaya Koyma
 • Grupların Karar Vermeleri ve Karara Bağlılığı Artırma
 • Karar Kalitesini Etkileyen Faktörler (Kontrol Listesi)

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Yönetim Fonksiyonları eğitimi, yönetimin dört temel fonksiyonu olan planlama, örgütleme, yöneltme, denetleme ile yöneticilerin kullandığı en temel beceri olan karar verme ana başlıkları altında, düzeyi ve beceri gereğine göre yönetici, misyon, vizyon, strateji, kurumsal değerler gibi stratejik yönetim kavramlarının; amaç belirleme, örgüt yapısı, yetki, yöneticinin denetim alanı, örgütü bölümlendirme, dış çevre, motivasyon, takım yönetimi, etkililik-verimlilik, denetleme süreci, denetim türleri, karar verme süreci, karar türleri, grupların karar verme dinamiklerinin irdelendiği bir programdır.Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Bir kişinin bireysel işinden başlayarak, örgütün bütününe kadar yönetim sürecini anlama,
 • Misyon, vizyon, kurumsal değerler, strateji ve amaç belirlemede kritik faktörleri bilme,
 • Örgüt yapısını anlama,
 • Yetkinin dağılımı, kullanımı, devri ile denetim alanı konularında bilinçlenme,
 • Örgütün hangi kriter(ler) çerçevesinde yapılanmasının daha uygun olacağını belirleme,
 • Dış çevreyi, hangi faktörlerin kritik olduğunu belirleyerek okuma ve anlamlandırma yönünde daha doğru çaba gösterme,
 • İşgörenlerin motivasyonlarını daha iyi anlama ve yönetme,
 • Takımları oluşturma ve yönetme becerisini geliştirme,
 • Etkililik ve verimliliğin önemini bilerek bunlar üzerinden değerlendirme yapma,
 • Denetimi, süreci ve türleri itibariyle daha akılcı bir yaklaşımla ele alma,
 • Karar vermede göz önünde bulundurulması gereken meseleleri bilme.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci

KİMLER KATILABİLİR?

 • Bir takımı yöneten veya yönetmesi istenebilecek kişiler,
 • Küçük ölçekli bir işletmenin sahip-yöneticisi,
 • Orta veya büyük ölçekli bir işletme, sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumunda yöneticilik yapan kişiler,
 • Örgütlerin, yöneticiler eliyle yönetimi konusunda genel bilgi edinmek isteyen kişiler,
 • Yöneticilikte kariyer hedefleyen bireyler.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler