Yöneticiler için İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Yöneticiler için İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bir kuruluşu stratejik anlamda bir bütün olarak daha doğru değerlendirip, geleceğe dönük planlı yönetebilmenin önemli bir parçası İnsan Kaynakları Yönetimidir. Bu eğitim; günümüzde insan kaynağı üzerinden de rekabetçi avantaj oluşturulabileceği anlayışıyla hareket etmek isteyen yöneticilere, İK yönetimiyle ilgili önemli pratikler kazandırmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İş Analizi ve İK Gereksinimini Görebilme
 • İstihdam ve İşgücü Azaltımı
 • Eleman Seçimi ve Seçme Kararı
 • Gerçekçi İş Sunumu ve Seçme Sürecini Sonlandırma
 • Uyumlandırma (İntibak / Oryantasyon)
 • İşgören Eğitimi ve Eğitim Yöntemleri / Verimliliği
 • Performans Değerlendirme ve Yöntemleri
 • Ücretlendirme Politikası
 • İş-Yaşam Dengesi ve Cinsel Taciz Politikaları
 • Şirket Küçülmeleri

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

İnsan Kaynakları Yönetimi, yöneticiler tarafından konunun uzmanlarına büsbütün bırakılacak bir mesele değildir. İçinde İnsan Kaynakları birimi ve konunun uzmanlarını barındıran büyük işletmelerde dahi, işini temelde diğer insanlar aracılığıyla yapan yöneticilerin İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine bilinçlenmeleri ve paylarına düşen sorumlulukları yerine getirmeleri onların daha etkili yöneticiler olmalarına önemli katkı sağlayacaktır.

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Bir kuruluşun insan kaynaklarını doğru yönetmenin o kuruluşu daha yüksek ve kalıcı bir başarıya taşıyabileceğinin bilincini geliştirme,
 • İnsan kaynağı arzı ve talebinin belirlenmesinin önemini anlama ve yerine getirilmesini sağlama,
 • Kuruluşun vizyonunu hayata geçirecek stratejiye insan kaynaklarının planlanması ile sağlanacak katkıyı görme,
 • İşgücü artırımı ile işgücü azaltımının mutlaka çalışan sayısını arttırmak veya azaltmaktan geçmediğini görme,
 • Eleman arama ve eleman seçmenin nasıl daha akılcı ve etkili yapılabileceğini görme ve bu süreçleri daha doğru yönetebilme,
 • İşe yeni başlayan bir kişinin hem işine hem kuruluşuna ısındırılmasının kuruluşa bağlılık duymaya olumlu etkisini anlama ve bu yönde nasıl hareket edilebileceğini bilme,
 • İşgörenlerin eğitimleri, performans değerlendirmeleri ve ücretlendirilmelerinin nasıl daha etkili yapılabileceğini bilme ve bu süreçleri daha etkili kılmak için gösterilebilecek çabaları bilme,
 • Şirket küçülmeleri, cinsel taciz, iş ve özel yaşam dengesi gibi günümüzün önemli insan kaynakları meselelerinin çözülmesi veya hafifletilmesi için nasıl bir yaklaşım ve yol izleneceğini bilme,
 • Özetle, insan kaynaklarının daha etkili yönetimi için yöneticilerin sağlayacakları doğrudan katkı ve nezaret konusunda bilinç kazanma.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci

KİMLER KATILABİLİR?

 • Yönetici ve yönetici adayları,
 • Yöneticilik yapan girişimciler veya girişimci adayları,
 • Küçük ölçekli bir işletmenin sahip-yöneticisi,
 • Orta veya büyük ölçekli bir işletme, sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumunda yöneticilik yapan kişiler,
 • Örgütlerin, yöneticiler eliyle yönetimi konusunda genel bilgi edinmek isteyen herkes.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler