Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Sertifika Programı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Sertifika Programı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, birçok sektörü ilgilendiren ortak standartlarda yer alan ilke ve kavramları detaylıca açıklarken, uygulamada karşılaşılan örnekler eşliğinde TFRS bakış açısı ve genel prensipleri hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeve
 • TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu
 • TMS 8 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
 • TMS 10 - Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
 • TMS 7 - Nakit Akış Tabloları
 • TMS 2 - Stoklar
 • TMS 18 - Hasılat
 • TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri
 • TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 38 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • TMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • TMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • TFRS 5 - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • TMS 12 - Gelir Vergileri
 • TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • TMS 37 - Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • TMS 32 - Finansal Araçlar: Sunum
 • TMS 39 - Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
 • TFRS 9 - Finansal Araçlar
 • TMS 11 - İnşaat Sözleşmeleri
 • TMS 17 - Kiralama İşlemleri

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Kurumsal işletmeler tüm operasyonlarında finansal enstrümanlarla işlemler gerçekleştirmektedir. Bu operasyonları ve yatırımları finanse etmek için borçları ve kazançları değerlendirdikleri banka mevduatları, tahvil ve bonolar gibi araçlar, türev enstrümanlar, verilen/alınan krediler, ticari alacak ve ticari borçlar dahil pek çok enstrüman TFRS’nin “finansal enstrüman” tanımına girmektedir. TFRS kapsamında finansal enstrümanları ve bunların kullanım alanlarını tanımak ve finansal enstrümanların muhasebeleştirilme, sınıflandırılma ve açıklanma ilkelerini anlamak tüm işletmeler için önem taşımaktadır. Bu doğrultuda eğitim müfredatının temel amacı, muhasebe işlemleri ve finansal raporlamaya ilişkin olarak uygulanması zorunlu kılınan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile ilgili bilgilendirmek ve bu standartların uygulanmasına ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.

NEDEN SERTİFİKA ALMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite sertifikanızı CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

 • TFRS kanuni defterlerinde uygulayan tüm ticari şirket yetkilileri, ve ilgili departman çalışanları,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) veya SPK düzenlemeleri uyarınca raporlama yapan veya önümüzdeki dönemde hisselerini halka arz etmeyi öngören işletmelerin Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları,
 • Bütçe Raporlama Müdür ve Müdür Yardımcıları,
 • Muhasebe Müdür ve elemanları,
 • Bağımsız dış denetçiler UFRS/TFRS’ye ilgi duyan, bu alanda kariyer yapmak isteyen bireyler.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler