Ticaret Hukuku Eğitimi

Ticaret Hukuku Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, özellikle anonim şirketler olmak üzere şirketler hukuku, ticari işletme hukuku ve kıymetli evrak hukuku hakkında kapsamlı bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcıların ihtiyaç duydukları bilgiyi, Türk Ticaret Kanunu ve Yargıtay kararları doğrultusunda aktarmayı amaçlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Ticari İşletme, Tacir ve Ticari İş Kavramı
 • Ticari İşletmelere İlişkin Önem Taşıyan İsim ve İşaretler
 • Ticari İşletmenin Devredilmesi ve Sorumluluklar
 • Adi Şirket ve Ticaret Şirketleri Kavramı
 • Ticaret Şirketlerinin (özellikle Anonim ve Limited Şirket) Kuruluşu, Yönetimi, Temsili
 • Ticaret Şirketlerinde (özellikle Anonim ve Limited Şirket) Ortaklar (Pay Sahipleri)
 • Ticaret Şirketlerinin (özellikle Anonim ve Limited Şirket) Sona Ermesi
 • Genel Olarak Kambiyo Senedi Kavramı
 • Kambiyo Senetlerinde Ciro ve Aval
 • Kambiyo Senetlerinden Doğan Sorumluluk ve Zamanaşımı

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Ticaret Hukuku Eğitimi; ticari işletmeyi, taciri, ticari işi; ticaret şirketlerini (Anonim şirket, Limited şirket, Kollektif şirket, Komandit şirket ve Kooperatif şirketi), Adi şirketi, şirketlerin yönetim ve temsil süreçlerini, şirketlere ortak olmayı ve ortaklıktan çıkmayı/çıkarılmayı, şirketlerin sona ermesini; kambiyo senetleri (çek, bono ve poliçe), kambiyo senetlerine ilişkin işlemleri, senetlerden dolayı sorumluluk konularının irdelendiği bir programdır. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Ticari işletme ve tacir kavramı hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Tacir olmanın hüküm ve sonuçlarının farkında olmak,
 • Ticari işletmenin devrinin şekli ve devreden/devralan açısından sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Anonim ve Limited şirketlerin kuruluşu hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Anonim ve Limited şirketlerde karar alma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Anonim ve Limited şirketlerin hukuki işlemlerde (satış, kira gibi) bulunabilmesi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Anonim ve Limited şirketlerin sona erdirilme süreci hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Çek, Bono ve Poliçe hakkında genel bilgi sahibi olmak,
 • Ciro, aval gibi senetlere ilişkin işlemler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Kambiyo senetlerinde zamanaşımı ve senetlerden dolayı sorumluluk hakkında bilgi sahibi olmak.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

Gündelik hayatın olağan akışı içinde toplumu oluşturan bireyler, farkında olarak veya olmayarak, ticaret hukuku hükümlerinin etkisi altında hukuki işlemler yapmakta olduğundan bu bilgilerin toplumun genelinde bilinmesi faydalıdır. Aşağıda belirttiğimiz kişilerin ise meslekleri veya görevleri sebebiyle bu eğitime katılması yararlı olacaktır,

 • Ticari işletme sahipleri veya ticari işletme sahibi olacak kişiler,
 • Ticari bir işletme kurmak isteyen girişimciler,
 • Ticari işletmeyi işleten veya ticari işletme işletecek kişiler,
 • Ticari faaliyetlerini ticaret şirketleri çatısı altında yürüten kişiler (şirket ortağı/ortakları),
 • Ticari faaliyetlerini bir şirket çatısı altında yürütmeyi planlayan kişiler,
 • Şirket yöneticileri veya yönetici adayları,
 • Faaliyetlerinde senet kullanan veya kullanacak olan kişiler,
 • Kamu sektöründe çalışıp da görevi sebebiyle şirketlere temsilci olarak gönderilen kişiler.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler