Tıbbi Uygulama Hatalarının Hukuki Boyutu Eğitimi

Tıbbi Uygulama Hatalarının Hukuki Boyutu Eğitimi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitimde, tıbbi uygulama hatalarının ilgili sağlık profesyonelleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları bakımından yaratacağı hukuki sorumluluğa dair bilgiler paylaşılmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Tıbbi Uygulama Hatalarının Hukuki Boyutu
 • Tıbbi Uygulama Hatalarının Hukuka Uygunluğu
 • Hakkın İcrası ve Rıza Kavramları
 • Hakkın İcrası (Kullanılması)
 • İlgilinin Rızası
 • Rıza Göstermeye Ehli Olma
 • Hastanın Aydınlatılması
 • Hekimin Cezai Sorumluluğu
 • Taksirli Suçlar
 • İhmal Suretiyle İhmal Suçu
 • Özel Hukuk Çerçevesinde Tıbbi Uygulamalar
 • Hasta ile Hekim Arası İlişkinin Başlangıcı
 • Hasta Hekim Arası İlişki
 • Hekimin Hukuki Sorumluluğu
 • Tazminat Miktarı
 • Haksız Fiil Sorumluluğu
 • İdarece Sunulan Sağlık Hizmetlerinde Sorumluluk
 • Hizmet Kusuru
 • Devletin Görevleri
 • Tıbbi Hizmetlerde Hizmet Kusuru
 • İdarenin Sorumluluk Hukuku
 • Görev Kusuru ve Kişisel Kusur
 • Tıbbi Hizmetlerde Kişisel Kusur

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Tıbbi uygulama hatalarının ilgili sağlık profesyonelleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları bakımından yaratacağı hukuki sorumluluğa dair bilgilerin paylaşılması hedeflenmiştir. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda paylaşılmıştır:

 • Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk esaslarının öğrenilmesi,
 • Hasta ve hekim arasındaki hukuki ilişkinin ve tabi olacağı temel hukuki düzenlemelerin öğrenilmesi,
 • Tıbbi uygulama hata yapılması durumunda hekimin ve idarenin tazminat ve ceza sorumluluğuna dair bilgilerin olgu ve yargı kararları eşliğinde öğrenilmesi.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci


KİMLER KATILABİLİR?

 • Hukukçular
 • Tıp Doktorları, Hemşireler, Ebeler, Diğer Sağlık Personeli
 • Sağlık İşletmecileri ve Sağlık Yöneticileri
 • Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi Öğrencileri
 • Sağlık Profesyonelleri
 • Sağlık Bilimleri Öğrencileri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler