Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik Eğitimi

Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik Eğitimi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, Tıbbi Uygulama hatalarında ortaya çıkan zararın objektif kriterler içerisinde bilimsel ölçütlerde uygulamayı yapanın eğitim düzeyini göz önünde bulundurarak, aynı ortam koşullarında, aynı yetkinlik düzeyinde bir hekimin göstermesi gereken özeni gösterip göstermediğine bakarak değerlendirilmesidir. Bu eğitimde mahkemelerde hakimlere, savcılara ve avukatlara olgu bazında ve bilimsel çerçevede kılavuzluk etmek şeklinde tanımlanabilen tıbbi uygulama hatalarında bilirkişi fonksiyonuna dair genel bilgiler paylaşılmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik
 • Bilirkişi Raporunda Olması Gerekenler
 • Bilirkişi Uygulamalarında Standart Prensipler
 • Dünyada Uygulanan Bilirkişi Uygulamaları
 • Kurumsal Boyutta Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • 4 Kasım 2016 Bilirkişilik Kanunu

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Tıbbi uygulama hatalarına (malpraktis) yaklaşımda temel ilkeleri ve ilgili yasal mevzuatı gözden geçirerek, bu alanda tıbbi bilirkişilik yapma becerisini kazandırmaktır. Katılımcılar şu konularda bilgi elde edecektir:

 • Tıbbi uygulama hatası konulu uyuşmazlıkların çözülmesi noktasında mahkemeleri doğru yönlendirecek objektif ve bilimsel nitelikte adli bilirkişi yazılmasına dairi inceliklerin öğrenilmesi
 • Bilirkişilik uygulamalarında standart prensiplerin öğrenilmesi
 • 4 Kasım 2016 tarihli yeni Bilirkişilik Kanunu’nun getirdiği temel yeniliklerin öğrenilmesi

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci


KİMLER KATILABİLİR?

 • Hukukçular
 • Tıp Doktorları, Hemşireler, Ebeler, Diğer Sağlık Personeli
 • Sağlık İşletmecileri ve Sağlık Yöneticileri
 • Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi Öğrencileri
 • Sağlık Profesyonelleri
 • Sağlık Bilimleri Öğrencileri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler