Takım Çalışması Eğitimi

Takım Çalışması Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Günümüzde rekabette öne geçmek için yeni ürün ve hizmet tasarlamak, ürün ve hizmet sunumunu daha etkili yapmak, artık bireylerden ziyade takımların başarısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Takım çalışması, kişilerin birbirinden bağımsız veya ayrı ayrı çalışarak ortaya çıkarttıkları işlerin toplamından çok daha büyük sonuçlar çıkarabilir, bir başka ifadeyle “sinerji” oluşturabildiği için önemsenmektedir. Profesyonel hayatta ilerleme sağlamak açısından da değer taşıyan bu eğitim; takım üyesi olmayı başarmak, takımca sinerjiyi oluşturmak adına geliştirilmesi gereken tutum, davranış ve teknikleri ortaya koymaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Grup ve Takım
 • Resmi Gruplar
 • Grup Profili
 • Sıralı Çalışmalar
 • Etkileşimli Çalışmalar
 • Grup Kararları
 • Resmi ve Gayrı-Resmi gruplar
 • Takımların Gelişme Süreci
 • Üye Rolleri
 • Üyeler Karşılıklı Bağımlılık
 • Takım Çalışmasını Besleyen Teknikler
 • Beyin Fırtınası
 • Sözde Grup Tekniği
 • Karar Verme Yaklaşımları
 • Fikir Birliği - Çoğunluk - Azınlık
 • Tartışmalı Yetki Kullanımı
 • Tartışmasız Yetki Kullanımı
 • Takımlarda Karar Alma Teknikleri
 • Takımlarda Karar Almaya Yaklaşımlar

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

İş yaşamında gruplar içinde bulunmak, kişileri doğal olarak takım çalışması yapmaya, sinerjiyi oluşturmaya götürmemektedir. Kişilerin başkalarıyla takım çalışmasını başarması birtakım farkındalıklardan, doğru tavır ve davranışları geliştirmekten, beraberce karar alırken nasıl daha doğru yaklaşılabileceğini ve hangi teknikleri kullanmanın uygun olacağını belirlemekten geçmektedir. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Takımları Gruplardan Ayırt Edebilme
 • İçinde Bulunulan Grubun Hangi Gelişimsel Aşamada Olduğunu Belirleyebilme
 • İçinde Bulunulan Grubun Gelişerek Takıma Dönüşmesi İçin Neler Yapılması Gerektiğini Görme
 • Bir Grubun Takıma Dönüşmesinde Olmazsa Olmaz Rollerin Neler Olduğunu Bilme
 • Takımda Üstlenilmesi Gereken Rollerin Uygun Biçimde Paylaşılmasında Kendi ve Diğer Üyeler Adına Çaba Gösterme
 • Takımın Oluşturulması ve İşlevselliği İtibariyle Hangi Tür Karşılıklı Bağımlılık İlişkilerinin Ne Ölçüde Kurulması ve Sürdürülmesi Gerektiğini Belirleyebilme
 • Takım Olmayı Besleyen İki Temel Karar Verme Tekniğini Uygulamaya Koyabilme
 • Takımı İlgilendiren Hangi Kararın Hangi Yaklaşımla daha Sağlıklı Alınabileceğini Bilme

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci

KİMLER KATILABİLİR?

 • İş yaşamında takım içinde çalışması gereken kişiler
 • Bir takımı yöneten veya yönetmesi istenebilecek kişiler
 • Yöneticilikte kariyer hedefleyen bireyler.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler