Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, proje yönetimi konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılara, genel proje yönetim yaklaşımları çerçevesinde proje yönetim sürecinin temel taşlarını, süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı amaçlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Proje Yönetiminin Temelleri
 • Proje Yönetimi Tarihçesi
 • Portföy, Program, Proje ve Operasyon Kavramları (Temel Farklılıkları)
 • Proje, Program ve Portföy Yönetimi İlişkisi
 • Projeler ve Stratejik Planlama
 • Proje Yöneticisinin Rolü, Görev ve Sorumlulukları
 • Proje Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon
 • Proje Yaşam Döngüsü ve Fazları
 • Boyunca Maliyet ve Personel Düzeyleri
 • Ürün ve Proje Yaşam Döngüsü Arasındaki İlişki
 • Projenin Kapsamına Göre Organizasyonlar
 • Genel Proje Süreçleri (Planlama, İzleme, Kontrol ve Değerlendirme)

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Proje Yönetimi Eğitimi, proje yönetimiyle ilgili temel tanımları ve tarihçesinin, portföy, program gibi kavramların, proje ve operasyon arasındaki temel farkların, proje yöneticisinin rolünün ve proje yaşam döngüsü süreçlerinin genel olarak ele alındığı bir programdır. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Proje hedeflerinin ve amacının belirlenmesi, zamanın önemi,
 • Proje kapsamının belirlenmesi,
 • Proje yöneticisinin sahip olması gereken özellikler,
 • Proje yöneticisinin rolü ve görevleri,
 • Proje ve operasyon arasındaki temel farklar,
 • Yaşanılan krizlerin nasıl aşılabileceği,
 • Projelerin nasıl gözden geçirileceği, nasıl izleneceği ve dokümante edileceği,
 • Proje yaşam döngüsü ve fazları,
 • Genel proje süreçleri (Planlama, İzleme, Kontrol ve Değerlendirme)

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Proje yönetimi alanında kariyer hedefleyen bireyler,
 • Her sektörden proje paydaşları,
 • İş fikrini projelendirmek isteyen girişimciler,
 • Proje yönetimi konusunda genel bilgi edinmek isteyen herkes.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler