Kurumsal Yönetim Eğitimi

Kurumsal Yönetim Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, kurumsal yönetim ile ilgili temel konuları aktarmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimde, Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Kurumsal Yönetimin Faydaları, Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Kurumsal Yönetim ve Menfaat Sahipleri, Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu, SPK’nın Kurumsal Yönetime Bakış Açısı, Borsa İstanbul ve Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı gibi konular işlenmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar
 • Kurumsal Yönetim Uygulamaları
 • Kurumsal Yönetimin Faydaları
 • Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri
 • Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
 • Kurumsal Yönetim ve Menfaat Sahipleri
 • Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu
 • SPK ‘nın Kurumsal Yönetime Bakış Açısı
 • Borsa İstanbul ve Kurumsal Yönetim
 • Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Kurumsal yönetim kavramının toplumun her kesiminin ilgilendiği bir konu haline gelmesinin temel nedenlerinden birisi şirketlerin yönetiminde gözlemlenen suiistimaller ile bunun sonucu olarak ortaya çıkan mali başarısızlıklardır.

ABD’de 2001 yılı ve sonrasında meydana gelen Enron, WorldCom şirket ya da muhasebe skandalları ile akabinde İtalya’da vuku bulan Parmalat skandalı gündeme gelmiştir. Ardından da 2008 küresel kriziyle ortaya çıkan benzeri skandallar, kurumsal yönetim ve muhasebe standartları etkileşiminin önemini ortaya koymuştur. Kurumsal Yönetim, sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için değil, gelişmiş piyasa ekonomileri için de önemini devam ettireceğini göstermiştir.

Özellikle Enron ve WorldCom’un dış denetçisinin, o dönemin en büyük danışmanlık ve dış denetim firması olan Arthur Andersen firması olması ve bu firmanın, yaşanan muhasebe skandallarından sonra piyasadan çekilmek zorunda kalması, kurumsal yönetim ve uygulamalarını daha ilgi çekici hale getirmiştir.

Kurumsal yönetim eğitimi, özellikle firma sahiplerinin ve firmada finans yönetiminden sorumlu birim yöneticilerinin (CFO) bilmesi gereken konuları kapsamaktadır. Programda mümkün olduğunca teorik bilgilerden ziyade günlük yaşamda kullanılabilecek konular üzerinde durulmaktadır.Katılımcılar şu konularda bilgi elde edecektir:

 • Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar,
 • Kurumsal Yönetim Uygulamaları,
 • Kurumsal Yönetimin Faydaları,
 • Kurumsal Yönetime Yönelik Temel Stratejiler
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri,
 • Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri,
 • Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık,
 • Kurumsal Yönetim ve Menfaat Sahipleri,
 • Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu,
 • SPK ‘nın Kurumsal Yönetime Bakış Açısı,
 • Borsa İstanbul ve Kurumsal Yönetim,
 • Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Şirket yönetici ve çalışanları,
 • Finans yöneticileri,
 • Finansal kurumlar ve çalışanları,
 • Yatırımcılar.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler