Kriz Ortamında İşletme Yönetimi Eğitimi

Kriz Ortamında İşletme Yönetimi Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, iktisadi ve ekonomik kriz durumunda işletmelerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Eğitim içeriğinde, iktisadi kriz kavramı, iktisadi krizin nedenleri, ekonomik kriz öncesi ve sonrasında işletme yöneticileri tarafından alınması gereken tedbirler konuları işlenmektedir. Bu konulara ilişkin örnek vakalar üzerinden detaylı bir anlatım sağlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Ekonomik Kriz Kavramı
 • Makroekonomik Dengesizlikler
 • Finansal Serbestleştirme
 • Krizlerin Sınıflandırılması
 • Krizlerin Öngörülmesine ilişkin Modeller ve Öncü Göstergeler
 • Krizin Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Üzerindeki Etkisi
 • Krizle Mücadele Ekonomi Yönetimince Alınması Gereken Önlemler
 • Ekonomik Krizin İşletmelere Etkileri
 • Ekonomik Krizde İşletmelerin Alması Gereken Tedbirler
 • Kriz Öncesinde Alınması Gereken Tedbirler
 • Kriz Sırasında Alınması Gereken Tedbirler

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Dünya ekonomik sistemi günümüzde küresel ekonomi olarak adlandırılmaktadır. Bu küresel sistemin iki özelliği dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, dünyada finansal krizlerin giderek daha sıklıkla ortaya çıkmaya başlamasıdır. İkincisi ise küreselleşen dünyada bir ülkede ortaya çıkan krizin finansal sistem aracılığıyla diğer ülkelere de yayılması olgusudur. Dolayısıyla işletmeler doğrudan kendi hataları olmasa da ister istemez bu krizlerin etkisini hissetmektedir. Kriz ortamında işletme yönetimi normal dönemlerden farklı tedbirlerin alınmasını gerektirir. Aksi takdirde işletmenin krizden etkilenerek zor duruma düşmesi hatta batması bile söz konusu olabilir. Bu eğitimde, iktisadi kriz kavramı, iktisadi krizin nedenleri, ekonomik kriz öncesi ve sonrasında işletme yöneticileri tarafından alınması gereken tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Eğitimin sonunda ana hatlarıyla aşağıdaki sorulara cevap alınabilmesi sağlanacaktır:

 • Kriz nedir? Kriz türleri nelerdir?
 • Krize yol açan temel ekonomik özellikler nelerdir?
 • Krizin işletmeler üzerinde etkileri nelerdir?
 • Hangi özelliğe sahip işletmeler krizden daha fazla etkilenir?
 • Krizi yok kabul etmek mümkün mü?
 • Krizde her işletme batar mı?
 • Kriz fırsata dönüştürülebilir mi?
 • Krizde likidite niçin önemlidir?
 • Kriz ile faaliyet ve finansal kaldıraç dereceleri arasındaki ilişki nedir?
 • Krizde bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile nasıl bir iletişim içinde olunmalıdır?
 • Krizde müşteriler ile nasıl bir iletişim içinde olunmalıdır?
 • Krizde çalışanlar ile nasıl bir iletişim içinde olunmalıdır?
 • Krizde tedarikçiler ile nasıl bir iletişim içinde olunmalıdır?
 • Kriz öncesinde işletme yönetimi tarafından alınması gereken diğer tedbirler nelerdir?
 • Kriz sonrasında işletme yönetimi tarafından alınması gereken tedbirler nelerdir?

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş Mülakatlarında herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Şirket yöneticileri ve çalışanları,
 • Finans ve satış yöneticileri,
 • Finansal kurumlar ve çalışanları,
 • Yatırımcılar,
 • Bankacılar,
 • Finans ve işletmecilik ile ilgili alanlarda iş yapan herkes.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler