Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri Eğitimi

Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bir profesyonelin en önemli yetkinliği, kendini iyi yönetebilme becerilerinden geçmektedir. Kişinin öz yönetim becerilerine sahip olmadan, çevresindeki paydaşlara etkide bulunması imkânsızdır. Bu eğitim, profesyonellerin sahip olması gereken, planlama, iletişim, stres, zaman ve motivasyon yönetimi gibi konularda kendini yönetme tekniklerini ele alınmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kendini Yönetme Becerileri
  • Planlama Becerileri
  • Zaman Yönetimi
  • İletişim Becerileri
  • Temel Değerlere Sahip Olma
  • İş – Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk
  • İş Stresini Yönetmek
 • İşyerinde Kişisel Yönetim: İşverenler Hangi Becerileri Bekler ve Neden?
  • Güvenilir Olmak - Güven Tesis Etmek
  • Başarı Duygusuna Sahip Olmak
  • Amaç Belirlemek ve Bir Amaç İçin Çalışmak
  • Kendine Güvenmek – Öz Güven
  • Başkalarına Güven Duymak
  • Takım Çalışması Yapabilmek
  • Kurumsal İtibara Katkı Yapmak
  • Kendinden Motivasyonlu Olmak
  • Daha Az Stresli Olma - İyimser Olma
  • İşe Anlam Verebilme
  • İnanç ve Mücadele Gücüne Sahip Olmak ve Başarının Peşinden Koşturmak
  • Değişime Açık ve Esnek Olmak
  • Zor İnsanlarla İletişim Kurabilmek
  • Duygusal Zekaya Sahip Olmak
  • Başkalarıyla Empati Kurabilmek
  • Kuşak Farklılıklarını İyi Yönetebilmek
  • Etkili Karar Verebilmek
  • Karşıdakini İkna Edebilmek
 • İşyerinde Görevler-Faaliyetleri Zamanında Bitirmede Kendini Yönetme Becerilerini Kullanabilmek
  • Yönetsel Görevler
  • Müşterilere Hizmet
  • İşleri Önemliden-Önemsize Sıralama
 • Kendini Yönetme Becerilerini Gözden Geçirme
  • Duyguların Kontrolü
  • Öfkeyi Kontrol Edebilmek
  • Uyuşmazlıkların Yönetimi
  • Kötü Performans Durumunun Özellikleri: Hangi Becerilerin Eksikliği İşlerin Aksamasına Neden Olur,
  • Kaygılar
  • İletişim Engelleri
  • Dil ve Anlatımdan Kaynaklanan Engeller
  • Beden Dili Engelleri
  • Kültürel Engeller
  • Zaman Baskısı
  • Kalıplaşmış Düşünceler – Kalıp yargılar
  • Ön Yargılar
  • Karşıdakini Suçlamak
  • Savunucu İletişim
  • Başkasını Değiştirme Çabası
  • Erken Yargılama (Sonuç Fırlatması) Yapmak
  • Akıl Okumak

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Planlama Becerilerine Sahip Olmak
 • Zaman Yönetimi Etkili Olarak Yapabilmek
 • İş Stresini Yönetebilmek
 • Amaç Belirlemek ve Bir Amaç İçin Çalışmak
 • Kendine Güvenmek ve Özgüveni Geliştirmek
 • Takım Çalışması Yapabilmek
 • Kurumsal İtibara Katkı Yapmak
 • Kendinden Motivasyonlu Olmak
 • İnanç ve Mücadele Gücüne Sahip Olmak ve Başarının Peşinden Koşturmak
 • Değişime Açık ve Esnek Olmak
 • Zor İnsanlarla İletişim Kurabilmek
 • Duygusal Zekaya Sahip Olmak
 • Başkalarıyla Empati Kurabilmek
 • Kuşak Farklılıklarını İyi Yönetebilmek
 • Etkili Kararlar Verebilmek
 • Karşıdakini İkna Edebilmek
 • Duyguları ve Öfkeyi Kontrol Edebilmek

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci

KİMLER KATILABİLİR?

 • İş dünyasındaki profesyonel çalışanlar ve yöneticiler (kamu ve özel sektör),
 • İş dünyasına adım atacak olan öğrenciler,
 • Kobi ve aile şirketleri sahipleri ve profesyonel yöneticileri,
 • İç ve dış müşterileriyle etkileşimde bulunan tüm çalışanlar.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler