Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı

Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, yüzlerce sayfalık kamu ihale mevzuatını esnek olduğu kadar sistematik ve hızlı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Böylece, hem ihalelere teklif veren istekli firmaların hem de ihale işlemlerinin hukuki sorumluluğunu taşıyan kamu personelinin ihale sürecini hata yapmadan yürütebilmelerine katkıda bulunmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kamu İhale Mevzuatının Temel Kavramları Eğitim Modülü:
 • Bu modülde, öncelikle “kamu ihalesi” kavramı tanıtılmakta ve kavramın Türk hukuk sistemindeki yeri anlatılmakta, tipik bir ihale sürecinin aşamaları kuş bakışı ile verilmektedir. Bu çerçevede;

  • Kamu ihale mevzuatının kapsamına,
  • Türkiye’deki kamu ihalelerinde uygulanan temel ilke ve kurallara,
  • Kamu ihale hukukunda sık kullanılan kavramlara değinilmektedir.
 • Kamu İhale Mevzuatının Ortak Uygulama Kuralları Eğitim Modülü:
 • Bu modülde, mal, hizmet ve yapım işi farkı gözetmeksizin bütün kamu ihaleleri için geçerli olan ortak kurallar anlatılmaktadır. Dolayısıyla, Kamu İhale Mevzuatının Temel Kavramları modülüyle birlikte eğitimi alan herkes tarafından bilinmesi gereken kavramlar ve süreçler aydınlatılmaktadır. Örneğin;

  • İhale usulleri,
  • Zeyilname,
  • Geçici teminat,
  • Ortak girişimler,
  • Aşırı düşük teklifler,
  • İhalelere katılmaktan yasaklama,
  • İhalenin iptali gibi çok sayıda başlıkta kamu ihale mevzuatının genel geçer ortak uygulama kuralları hakkında bilgi verilmektedir.
 • Doğrudan Temin Uygulamaları Eğitim Modülü:
 • Doğrudan temin ise aslında bir “ihale” olmamakla birlikte 4734 sayılı Kanun’la düzenlenen ve kamu kuruluşlarınca sık başvurulan bir alım usulüdür. Bu nedenle, bu konuyu kapsayan Doğrudan Temin başlıklı ayrı bir eğitim modülü oluşturulmuştur. Bu eğitimde modülünde:

  • Tek kişiden yapılan alımlar (22/A ve 22/B)
  • Uyum ve standardizasyon alımları (22/C)
  • Parasal limit altı alımlar ve temsil giderleri (22/D) gibi temel başlıkların yanı sıra Doğrudan Temin uygulamasına dair diğer önemli konular ve prosedürler ele alınmaktadır.
 • Mal Alımı + Hizmet Alımı + Yapım İşleri İhaleleri için Uygulama Kuralları Eğitim Modülleri:
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Kuralları, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Kuralları ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Kuralları başlıklarını taşıyan üç eğitim modülünde ise belirtilen ihale türlerine özgü detaylı kurallar verilmektedir. Bu kapsamda, her bir ihale türüne özgü kavramların tanıtılmasının yanı sıra,

  • Yaklaşık maliyet hesaplama,
  • Yeterlik kurallarının tespiti,
  • Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik belgeleri,
  • Eşit tekliflerin değerlendirilmesi gibi başlıklarda ihale türüne göre farklılaşan uygulamalar anlatılmaktadır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

e4734.com’un içerik ortaklığında hazırlanan bu eğitim, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ve ikincil düzenlemelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmuş, mevzuatı bizzat uygulamış, gelişmeleri günü gününe takip eden ve konuya ilişkin Türkiye çapında çok sayıda eğitim vermiş bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca, her bir eğitim modülü için akla gelebilecek sorular, içtihat oluşturan örnek Kamu İhale Kurulu Kararları ve uygulama önerileri de katılımcılarla paylaşılmaktadır. Program kapsamında sunulan eğitim modülleri; ihalelere teklif veren istekli firmalara ihale türüne göre önemli bilgiler sağlarken, kamu personelinin ihale sürecini kusursuz bir şekilde yürütmesine katkı sağlamaktadır. Müfredat kapsamında sunulan eğitim modülleri aşağıda sunulmuştur:

 • Kamu İhale Mevzuatının Temel Kavramları Eğitim Modülü
 • Kamu İhale Mevzuatının Ortak Uygulama Kuralları Eğitim Modülü
 • Doğrudan Temin Uygulamaları Eğitim Modülü
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Kuralları Eğitim Modülü
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Kuralları Eğitim Modülü
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Kuralları Eğitim Modülü

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci

KİMLER KATILABİLİR?

 • Kamu idarelerinde mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinden sorumlu personel,
 • Kamuya iş yapmak isteyen özel sektör firmalarının ihale birimlerinde görev yapan kişiler,
 • Kamu ihalelerine ilişkin hukuki süreçlerde rol alan avukatlar, savcılar ve hakimler,
 • Kamu alımlarına dair akademik çalışmalar yürüten akademisyenler ve öğrenciler,
 • Yürürlükteki Kamu İhale Mevzuatı ve uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler