MiniMBA (İşletme Yöneticiliği) Sertifika Programı

MiniMBA (İşletme Yöneticiliği) Sertifika Programı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Mini MBA Programı, işletme yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılara temel işletme ve yönetim fonksiyonları hakkında pratiğe dönük önemli bilgileri aktarmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, Girişimcilikten başlayarak, işletmenin fonksiyonları olan Üretim, Satış, Pazarlama, Muhasebe, Finans, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku gibi alanlarda, Yönetici ve Yönetici Adaylarının hâkim olması gereken önemli bilgiler sunulmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Mini MBA Programı, Türk iş dünyasına en yakın üniversite olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosunun bilgi ve deneyimleriyle hazırlanmıştır. Mini MBA Sertifika Programı, aşağıdaki ana başlıklarda yer alan online eğitim modüllerinden oluşmaktadır:

 • TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK
 • YÖNETİM ve ORGANİZASYON
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • SATIŞ ve SATIŞ YÖNETİMİ
 • ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ
 • MUHASEBE
 • FİNANSAL YÖNETİM
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
 • RİSK, GETİRİ ve PORTFÖY YÖNETİMİ
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İŞ HUKUKU
 • TİCARET HUKUKU
 • PROJE YÖNETİMİ
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Mini MBA Sertifika Programı’nın sağladığı kazanımlardan bazıları aşağıda sunulmuştur:

 • İşletme ve Organizasyon Kavramları Arasındaki Temel Farklılıklar
 • Farklı İşletme Fonksiyonlarının İşletme Amaçlarına Bakış Açısından Getirdiği Farklılıklar
 • Girişimci ve Yönetici Kavramları Arasındaki Farklılık ve İlişki
 • Asıl ve Yardımcı İşletme Fonksiyonları
 • Pazarlama Karması
 • Markalaşma Süreci
 • Etkili Satış Yönetimi ve Satış Teknikleri
 • Üretim/İşlemler Yönetimiyle İlgili Temel Konular
 • Verimlilik, Etkililik ve Etkinlik Kavramları Arasındaki Farklılık ve İlişki
 • Muhasebe ve Muhasebenin İşletmeler İçin Önemi
 • Mali Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) Hangi Unsurlardan Oluştuğu ve Bu Unsurların Özellikleri
 • Finans Yöneticisinin verdiği Kararlar ve Görevleri
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Finans Matematiği
 • Risk ve Getiri Kavramları ve Portföy Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Bakış Açısının İşletme Performansı Üzerindeki Önemi
 • Tedarik Zinciri Tasarımı, Planlaması ve Koordinasyonuyla İlgili Problemlerin Analiz Edilmesi
 • İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi Süreci
 • Yönetim Fonksiyonları Hakkında Bilgiler
 • Motivasyon ve Liderlik Kavramları Hakkında Bilgiler
 • Kurumsallaşma ve Önemi
 • Ticaret Şirketlerinin (Özellikle Anonim ve Limited Şirket) Kuruluşu, Karar Alma Süreçleri ve Sona Erdirilmesi Hakkında Bilgiler
 • Çek, Bono ve Poliçe Hakkında Genel Bilgiler
 • Ciro, Aval Gibi Senetlere İlişkin İşlemler Hakkında Bilgiler
 • İş Sözleşmesi ve Türleri
 • İş Sözleşmesinde Tarafların Hakları ve Borçları
 • İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı
 • Proje Yaşam Döngüsü ve Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • İç ve Dış Paydaşlar ile Müzakere Süreçlerinin Yönetimi
 • Müzakere Türleri Hakkında Bilgiler ve Müzakere Stratejileri
 • Müzakerelerde Kullanılan Temel Taktikler ve Müzakereciler için İpuçları

NEDEN SERTİFİKA ALMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite sertifikanızı CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Şirket yöneticileri, yönetici adayları ve şirket çalışanları,
 • Kendi işini kurmak isteyen girişimciler,
 • Kendi işini kurmak isteyen yeni mezun ve öğrenciler,
 • Yeni bir işe başlama hevesi taşıyan emekliler,
 • Tüm kamu çalışanları ve yöneticileri.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler