İş Hukuku Eğitimi

İş Hukuku Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, başta işletme yöneticileri olmak üzere İş Hukukunun uygulamasına her kademede katılan profesyonellere ve bu alanda çalışmak isteyenlere, özellikle uygulamada sıkça karşılaşılan problemlere yönelik derinlemesine bilgi sağlayarak İş Hukukunun etkinliğine ve alandaki donanımlı insan gücüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İş Hukukunun Temel kavramları
 • İş Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesinin Türleri
 • İş Sözleşmesinin Kurulması
 • Tarafların Hakları ve Borçları
 • İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
 • İşverenin Borçları
 • İş Güvencesi
 • Çalışma Süreleri
 • Fazla Çalışma
 • Dinlenme Süreleri
 • İş İlişkisinin Sona Ermesi
 • Kıdem Tazminatı

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

İş Hukuku Eğitimi, İş hukukunun temel kurumlarının ve bu kurumların işleyişinin hukuki çerçeveden, karşılaşılabilecek olası sorunlar göz önünde bulundurularak ele alındığı bir programdır.

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • İşçi, işveren, işveren vekili gibi iş hukukunun temel kavramlarının hukuken ne anlama geldiğinin ve sınırlarının belirlenmesi becerisi,
 • Çalışma süreleri, dinlenme süreleri gibi işin düzenlenmesine ilişkin kavramlarla birlikte işçi ve işverenin borçları ve karşılıklı yükümlülüklerinin tespiti,
 • Usulüne uygun olarak bir sözleşmesinin kurulması, sona ermesi ve sonrasında doğan hak ve yükümlülüklerin öngörülebilmesi,
 • Bir bütün olarak iş hukuku alanında bilgi aktararak çalışma ilişkisinin paydaşlarının, alana ilişkin hukuki bilgiden yoksun olmaları sebebiyle doğabilecek olası mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlemesine katkı sağlama.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci

KİMLER KATILABİLİR?

 • Şirket yöneticileri ve çalışanları,
 • Kendi işini kurmak isteyen çalışanlar,
 • İnsan Kaynakları uzmanları ve İK yöneticileri,
 • Muhasebe uzmanları,
 • İş hayatına adım atacak öğrenciler.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler