İş Hayatına Giriş Sertifika Programı

İş Hayatına Giriş Sertifika Programı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

İş Hayatına Giriş Sertifika Programı, istihdam edilebilirliğin güçlendirilmesi için çalışanların ve iş hayatına yeni atılan bireylerin ihtiyaç duydukları temel becerileri ve yetkinlikleri kazandırmak üzere çıkmış bir programdır. Bu eğitim ile iş yaşamınızda rekabet gücünüzü artırırken, çok hızlı bir süreçte istenen etkinlik ve verimlilik seviyesini yakalayabiliyor olacaksınız. İş Hayatına Giriş Sertifika Programı ile 21. Yüzyılda iş dünyasının beklentilerini tam anlamıyla karşılayan bir profesyonel olma yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İş Yaşamında Başarı İçin Profesyonel Davranış Eğitimi:
  • Olumsuz iş davranışlarını olumluya değiştirmenin yollarını öğrenmek
  • Davranış değişikliğini sağlamada pekiştirenlerin rolünü anlamak
  • Amaç belirlemek
  • Uzun vadeli aksiyon planı hazırlamak ve uygulamaya sokabilmek
  • Duyguları yönetmek
  • Kendi içinde sağlıklı iletişim kurabilmek
  • Kendini tanımak ve kişisel farkındalığı artırmak
  • Değişime açık olmak
  • Stresle etkili olarak baş edebilmek
  • İşine anlam ve değer verebilmek
  • Zaman yönetimi etkili şekilde yapabilmek
  • Motivasyon düzeyini yükseltebilmek
  • İş yaşamında uyuşmazlıkları daha etkili şekilde yönetebilmek
 • İletişim Becerileri Eğitimi:
  • İş yaşamında profesyonellerin sıklıkla karşı karşıya kalabileceği sözlü iletişim biçimlerini bilebilmek
  • Dil ve iyi konuşmacıda aranan nitelikleri bilmek
  • Resmi ve gayri resmi durumlarda telefon kullanımını bilmek
  • Dinleme becerilerini geliştirmek
  • Konuşma becerilerinden olan; açıklık, hacim, ses tonu, acillik, mesajı alma, dil kullanımını geliştirmek
  • Sözsüz iletişimin özelliklerini bilmek
  • Sözsüz iletişimin unsurlarından; vücut dili, jest ve mimikler, duruş, postür, oturuş, el ve kol hareketleri, yüz ifadesi ve mimikler, gözler ve göz kontağı, baş hareketleri konularını geliştirmek
  • Etkili iletişimi tamamlayan; kişisel mesafe, giyim-kuşam, fiziksel iletişim araçları ve aksesuarlar ve dokunma konularında uygun olan-olmayan durumları incelemek
 • Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri Eğitimi:
  • Planlama becerilerine sahip olmak
  • Zaman yönetimi etkili olarak yapabilmek
  • İş stresini yönetebilmek
  • Amaç belirlemek ve bir amaç için çalışmak
  • Kendine güvenmek ve özgüveni geliştirmek
  • Takım çalışması yapabilmek
  • Kurumsal itibara katkı yapmak
  • Kendinden motivasyonlu olmak
  • İnanç ve mücadele gücüne sahip olmak ve başarının peşinden koşturmak
  • Değişime açık ve esnek olmak
  • Zor insanlarla iletişim kurabilmek
  • Duygusal zekaya sahip olmak
  • Başkalarıyla empati kurabilmek
  • Kuşak farklılıklarını iyi yönetebilmek
  • Etkili kararlar verebilmek
  • Karşıdakini ikna edebilmek
  • Duyguları ve öfkeyi kontrol edebilmek
 • Problem Çözme Becerileri Eğitimi:
  • İş yaşamında karşılaşılabilecek problemleri bilmek
  • İş yaşamındaki problemleri çözebilmeyi anlamak
  • Bir problemin çözümü için takımdaki diğerleriyle iletişim kurabilmek
 • Takım Çalışması Eğitimi:
  • Bir takımın üyesi olabilmek
  • Bir takım içerisinde yüksek performansla çalışabilmek
  • Farklı kişilerin takıma getirdiği farklı deneyim ve özellikleri tanımlayabilmek
 • Liderlik Becerileri Eğitimi:
  • Astlarıyla iyi ilişkiler kurmak, astlarına destek olmak ve yönlendirme sağlamak
  • Proaktif olmak
  • Astını problem çözme konusunda cesaretlendirmek
  • Dayanıklılığı geliştirmek
  • Yetki devrini kullanabilmek
  • İnisiyatif kullanmak
  • Emir-direktif verebilmek
  • Etki alanına odaklanmak
  • Geribildirim almak ve vermek
  • Yaratıcı gerilim yaratmak
  • Kendini geliştirmek
  • Takım üyelerini motive etmek
  • Takımda işleri organize etmek
  • Kendi kişisel becerilerin ve özelliklerinin farkında olmak
  • Kendi kişisel gelişimini gözden geçirmek
  • Kendi güçlü yanlarını ve gelişmeye açık yanlarını belirlemek
  • Diğerlerine liderlik geliştirici fikirlerini sormak ve almak
  • Liderlik özelliklerini sergileyebilmek ve liderlik becerilerini uygulamaya aktarabilmek
  • Diğerlerini destekleyebilmek

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

İş Hayatına Giriş Sertifika Programı, iş yaşamındaki profesyonellere ve yeni mezunlara başarıyı getirecek önemli yetkinlikler kazandırır. Bu eğitimle, 21. Yüzyıl iş dünyasının beklentilerini oluşturan profesyonel becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yine iş yaşamında etkili bir sözlü ve sözsüz iletişim için gerekli olan özelliklere sahip olmanın yolları bu eğitimin kapsamında ele alınmaktadır. Kendini yönetme becerileri kapsamında; planlama, zaman yönetimi, stres yönetimi gibi önemli iş yetkinliklerine yer verilmektedir. Zorlu ve uzun iş yaşamında dayanıklılığı artırmanın yolları da eğitim kapsamında ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. İş Yaşamındaki Problemleri Çözebilmeyi Anlamak ve Bir İş takımında etkili performans göstermenin yolları da bu eğitimde ele alınmaktadır. Son olarak, bu süreçlerden başarıyla geçen iş profesyonellerinin liderlik davranışlarını geliştirebilme yönünde; yetki devrini kullanabilmek, inisiyatif kullanmak, emir-direktif verebilmek, kendi etki alanına odaklanmak, geribildirim almak ve vermek, yaratıcı gerilim yaratmak ve kendini geliştirmek konuları da eğitim kapsamında ele alınmaktadır. Eğitimin sağladığı diğer kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Olumsuz iş davranışlarını olumluya değiştirmenin yollarını öğrenmek,
 • Davranış değişikliğini sağlamada pekiştirenlerin rolünü anlamak,
 • İş yaşamında amaçlar belirleyebilmek ve amaçlar doğrultusunda harekete geçebilmek,
 • Uzun vadeli aksiyon planı hazırlamak ve uygulamaya sokabilmek,
 • Duyguları yönetmek,
 • Kendi içinde sağlıklı iletişim kurabilmek,
 • İş yaşamında iş arkadaşları, astları ve üstleri ile sağlıklı iletişim kurabilmek,
 • Kendini tanımak ve kişisel farkındalığı artırmak,
 • Değişime açık olmak,
 • Stresle etkili olarak baş edebilmek,
 • İşine anlam ve değer verebilmek,
 • İş yaşamındaki problemleri tanıyabilmek ve etkili olarak çözebilmek
 • İş yaşamında iyi bir takımın özelliklerini bilebilmek,
 • İş takımları içerisinde etkili olarak performans göstermenin yollarını bulabilmek,
 • İş yaşamında dayanıklılığı artıran özellikleri bilebilmek ve kişisel dayanıklılığını artırabilmenin yollarını bilebilmek,
 • Zaman yönetimi etkili şekilde yapabilmek,
 • Motivasyon düzeyini yükseltebilmek,
 • İş yaşamında uyuşmazlıkları daha etkili şekilde yönetebilmek.

NEDEN SERTİFİKA ALMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite sertifikanızı CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Yeni Mezunlar ve İş Dünyasındaki Genç Profesyoneller
 • Özel Sektördeki Profesyonel Çalışanlar ve Yöneticiler
 • Kamu Sektörü Çalışan ve Yöneticileri
 • Eğitim Sektörü Yönetici ve Çalışanları
 • KOBİ ve Aile İşletmeleri Sahipleri ve Profesyonel Yöneticileri
 • Kamu ve Özel Sektörde Satın Alma İşlerinden Sorumlu Uzmanlar
 • Firmaların İç ve Dış Müşterileriyle Etkileşimde Bulunan Tüm Çalışanlar
 • Uluslararası Firma, Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar
 • Uluslararası Firma, Kurum ve Kuruluşlarla Birlikte İş Yapan Proje Ortakları
 • Siyaset Kurumunda Yer Alan Aktörler
 • Kendi İşini Kurma Aşamasında Olan Girişimciler

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler