Hasta Hakları ve Kişisel Sağlık Verilerinin Gizliliği Eğitimi

Hasta Hakları ve Kişisel Sağlık Verilerinin Gizliliği Eğitimi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim son dönemlerin en güncel konularından biridir. Anayasa ile güvence altına alınan kişisel sağlık verilerinin gizliliğinin sağlanmasına dair farkındalık yaratmak ve bu kapsamda kişisel sağlık haklarını, hukuki haklarını bireylere öğretmeyi amaçlamıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Hasta Haklarına Giriş
 • Hasta Hakları Konusunda Uluslararası Mevzuatın Gelişimi
 • Dünyada Hasta Hakları
 • Türkiye’de Hasta Hakları
 • Hasta Haklarının Hukuki ve Adli Tıp Boyutu
 • Ceza Sorumluluğu
 • Hasta Haklarının Sosyal ve Psikolojik Boyutu
 • Hasta Hakları Nelerdir?
 • Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hakkı
 • Bilgi Edinme Hakkı
 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
 • Sağlık Durumu ile İlgili Bilgi Alma Hakkı
 • Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller
 • Bilgi Verilmesini Yasaklama
 • Kayıtları İnceleme ve Kayıtların Düzeltilmesini İsteme
 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
 • Razı Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama
 • Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası
 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma
 • Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması
 • Tıbbi Araştırmalarda Rıza
 • Güvenliğin Sağlanması
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma
 • İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret
 • Hastanın Sorumlulukları

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu eğitim, Hasta Hakları-Kişisel Sağlık Verilerin Gizliliği konularıyla ilgili aşağıdaki başlıklarda temel bilgiler sunulmaktadır. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda paylaşıldığı gibidir;

 • Hasta haklarının mevzuattaki yerine dair bilgilerin ve hasta haklarının neler olduğuna dair bilgilerin öğretilmesi,
 • Tıbbi bakım hakkı, bilgilendirilme hakkı, onur hakkı, başvuru hakkı ve özel hayata saygı hakkı perspektifinden hasta haklarına bakış,
 • Hasta haklarının neler olduğu ve haklarının ihlal edilmesi halinde ne şekilde, nereye, nasıl başvurabilecekleri hakkında bilgi vermek,
 • Hasta haklarının hukuki, sosyal ve psikolojik boyutlarına dair bilgilendirme,
 • Hastanın haklarının yanı sıra sorumluluklarına dair bilgilerin öğretilmesi,
 • Kişisel sağlık verilerinin yasal zemini ve önemi,
 • Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, aktarılması, silinmesine ilişkin ilke ve esaslara aykırılık halinde hukuki, cezai yaptırımların öğretilmesi,
 • Kişisel sağlık verilerinin gizliğinin sağlanması bakımından sağlık hizmet sunucuları için öngörülen düzenlemelerin ve sorumlulukların öğretilmesi.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci


KİMLER KATILABİLİR?

 • Hukukçular
 • Tıp Doktorları, Hemşireler, Ebeler, Diğer Sağlık Personeli
 • Sağlık İşletmecileri ve Sağlık Yöneticileri
 • Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi Öğrencileri
 • Sağlık Profesyonelleri
 • Sağlık Bilimleri Öğrencileri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler