Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı

Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı, finansal yönetim ile ilgili temel konular hakkında bilgi sunmaktadır. Bu eğitimde, muhasebe ile ilgili temel konular, mali tablolar, finansal yönetime giriş, finans matematiği, mali tablo analizi, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, finansal araçlar, portföy yönetimi, işletme riskleri ve yönetimi, finansman kaynakları, dış ticaretin finansmanı ve kurumsal yönetim gibi konular üzerine durulmaktadır. Bu konular, gerçek hayatta karşılaşacağınız örnekler ile sunulmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı, Türk iş dünyasına en yakın üniversite olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosunun bilgi ve deneyimleriyle hazırlanmıştır. Finansal Okuryazarlık Sertifika Programı, aşağıdaki ana başlıklarda yer alan online eğitim modüllerinden oluşmaktadır:

 • TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ
 • FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER EĞİTİMİ
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ
 • FİNANSMAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ
 • DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI EĞİTİMİ
 • FİNANSAL ARAÇLAR EĞİTİMİ
 • ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • YATIRIM KRİTERLERİ VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ EĞİTİMİ
 • HİSSE SENEDİ DEĞERLEME EĞİTİMİ
 • TAHVİL DEĞERLEMESİ EĞİTİMİ
 • RİSK, GETİRİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • İŞLETME RİSKİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu eğitimde, finans yöneticisinin beş önemli görevi olan finansal analiz, finansal planlama ve kontrol, finansman temini, yatırım ve özel sorunların çözümüne ilişkin konuların detaylı olarak irdelendiği bir programdır. Eğitimde, ilgili yerlerde örnek problem ve çözümleriyle konu açıklanmaya çalışılmaktadır. Katılımcılar şu sorular hakkında bilgi elde edecektir:

 • Temel finansal tablolar nelerdir, hangi amaçla hazırlanırlar?
 • Faiz nedir, bileşenleri nelerdir?
 • Basit ve bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan parametreler nelerdir ve bunlar nasıl hesaplanır?
 • Nominal, efektif ve reel faiz nedir, nasıl hesaplanır?
 • Eşit ödemelerde kullanılan parametreler nelerdir ve nasıl hesaplanır?
 • Finansal tablo analizi nasıl ve ne için yapılır?
 • Finansal tablo analizinin kullanıcıları kimlerdir?
 • Finansal tablo analizinde kullanılan yöntemler nelerdir?
 • Finansal planlama ve hazırlanmasında kullanılan yöntemler nelerdir?
 • Bütçeleme kavramı ve türleri nelerdir?
 • Çalışma sermayesi nedir, nasıl yönetilmelidir?
 • Sermaye bütçelemesi teknikleri nelerdir, bu yöntemlerden nasıl yararlanılır?
 • Sermaye bütçelemesi tekniklerinde risk hesaplaması nasıl yapılır?
 • Hisse senedi ve özellikleri nelerdir, hisse senedinin içsel değerinin hesaplanmasında kullanılan yaklaşımlar nelerdir?
 • Tahvil ve özellikleri nelerdir, tahvil değeri nasıl hesaplanır?
 • Duration nedir, nasıl hesaplanır?
 • Finansal araçlar ve özellikleri nelerdir?
 • Finansal araçlar nasıl ihraç edilir?
 • Portföy kuramı nedir?
 • Sistematik ve sistematik olmayan risk nedir?
 • Sermaye varlıkları fiyatlama modeli nedir?
 • Risk ve getiri nedir, nasıl hesaplanır?
 • Finansman kaynakları nelerdir?
 • Dış ticaretin finansmanında kullanılan yöntemler nelerdir?
 • İşletme riskleri nelerdir, nasıl ölçülür ve nasıl yönetilmelidir?
 • Kurumsal yönetim nedir?
 • Kurumsal yönetimin temel ilkeleri nelerdir?

NEDEN SERTİFİKA ALMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite sertifikanızı CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Şirket yönetici ve çalışanları,
 • Finans yöneticileri,
 • Finansal kurumlar ve çalışanları,
 • Yatırımcılar,
 • Bankacılar,
 • Vergi uzmanları ve çalışanları,
 • Parasını değerlendirmek isteyen herkes.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler