Ekonomi ve Düzenleyici Kurumlar Eğitimi

Ekonomi ve Düzenleyici Kurumlar Eğitimi

Yeditepe ÜNİVERSİTESİ

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitimde finansal planlama uzmanlarına yönelik, piyasalardaki ekonomik veriler ışığında, kendilerine danışan bireylerin her türlü varlık ve finansal yapılarını değerlendirip doğru kararların verilebilmesi adına önemli bilgiler sunulmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Temel İktisadi Kavramlar
 • Piyasa, Para Piyasasında Denge
 • Tasarruf - Yatırım Dengesi, Mevcut Durum ve Finansal Piyasalar
 • Finansal Piyasa Türleri
 • Fon Arz ve Talep Süresine Göre Piyasalar
 • Para Piyasası, Sermaye Piyasası, Merkez Bankası
 • Piyasaların Örgütlenme Durumu
 • Finansal Varlığın İhraç Durumu
 • Ödemelerin Peşin ya da Vadeli Yapılması
 • Piyasada İşlem Gören Finansal Varlıkların Türü
 • Piyasa Katılımcıları ve Finansal Piyasaları Düzenleyen ve Denetleyen Kurumlar
 • Ekonomik Büyüme ve İstihdam
 • Ekonomik Büyüme ve GSYİH
 • Milli Gelir Durumunu Etkileyen Faktörler
 • İstihdam Piyasası ve İşsizlik
 • Mali Durum ve Kamu Borcu
 • Merkezi Bütçe Yönetim Göstergeleri
 • Faiz Dışı Denge ve Borç Dinamikleri
 • Devlet Borçlarının Çeşitleri ve Hazinenin Borçlanma Politikaları
 • Enflasyon, Para Politikası ve Finansal Piyasalar
 • TÜFE, ÜFE ve Çekirdek Enflasyon
 • MB Politikaları ve Finansal Büyüklükler
 • Dış Ticaret Dengesi, Ödemeler Dengesi ve Reel Döviz Kuru

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Finansal Planlama Uzmanlarının, kendisine başvuran bireylerin gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, borçlarını, risk alabilme profillerini ve gelecekte ulaşmayı istedikleri hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendirmesi ve doğru yönlendirmelerde bulunmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, Ekonomi ve Düzenleyici Kurumlar Eğitimi aşağıdaki kazanımları sağlamaktadır:

 • Katılımcılar, ekonomik verileri değerlendirerek sigortacılık, bankacılık, gayrimenkul, finansal yatırım, borçlanma, vergi konuları da dâhil olmak üzere kendisine özel olarak finansal plan hazırlayabilmektedir.
 • Temel ekonomik kavramlara hâkim olabilmektedir.
 • Piyasadaki düzenleyici kurumları öğrenmekte ve iş akışlarına hâkim olabilmektedir.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci

KİMLER KATILABİLİR?

 • Özel Bankacılık, Yatırım Şirketleri ve Sigortacılık alanında çalışan bireyler,
 • Aracı Kurumlarda, Gayrimenkul Yönetimi ve Mali Müşavirlik gibi iş alanlarında çalışan profesyoneller,
 • Yükselen bir trend olarak Finansal Planlama Uzmanlığı mesleğine adım atmak isteyen herkes,

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler