Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, eğitmen olmak isteyen katılımcılar için gerekli bilgi, beceri ve bakış açılarını kazandırarak, etkin ve verimli eğitimler gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcıların yetişkin eğitimi, eğitim programları, eğitim sunumlarının hazırlanması, sunum becerileri ve öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrayarak eğiticilik niteliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Yetişkin Eğitimi
  • Neden Yetişkin Eğitimi?
  • Yetişkin Kimdir?
  • Yetişkinlik Dönemleri Nelerdir?
  • Yetişkin Eğitimi Ne Demektir?
  • Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri
  • Yetişkin Öğrenme Teorileri
  • Pedagoji ve Andragojinin Farkı Nedir?
  • Yetişkin Eğitiminde Eğiticinin Rolü Nedir?
  • Soru - Cevap
 • Eğitim Programları ve Öğretim
  • İhtiyaç Analizi
  • İhtiyaç Analizi Yaklaşımları
  • İhtiyaç Analizinde Kullanılacak Teknikler
  • Planlama
  • Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  • Uygulama: Öğretim Ortamının Biçimlendirilmesi
  • Değerlendirme
  • Eğitim Programlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler
  • Soru - Cevap
 • Eğitim Sunumlarının Hazırlanması
  • Sunum Akışının Planlanması
  • Eğitimin açılışında olması gerekenler
  • Eğitimin ana gövdesinde olması gerekenler
  • Eğitimin kapanışında olması gerekenler
  • Sunum Materyallerinin Tespiti Ve Kullanım Özellikleri
  • Metin Özellikleri
  • Resim Özellikleri
  • Grafik ve Tablo Özellikleri
  • Ses Özellikleri
  • Uygun Şablon Seçimi Ve Tasarım Özellikleri
  • Renk Kullanımı
  • Uygun Şablon Seçimi
  • Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri
  • Soru - Cevap
 • Sunum Becerileri
  • Etkili Açılış
  • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
  • Anlatım ve Doğru Sözcükler
  • Etkin Dinleme
  • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
  • Grubu Canlı Tutma
  • Soru Sorarak Etkileşim Yaratma
  • Açık Uçlu ve Kapalı Uçlu Sorular
  • Soruları Karşılama
  • Zor Katılımcıları Yönetme
  • Eleştiri ve Öfkeli Tutumları Karşılama ve Sakinleştirme
  • Zaman Yönetimi
  • Eğitim Geri Bildirimlerinin Alınması
  • Etkili Kapanış
  • Soru - Cevap
 • Öğretim Teknolojisinin Kullanımı
  • Prezi
  • Drive ve Google Docs
  • Çevrimiçi Sınıf Araçlarının Kullanımı
  • Çevrimiçi Animasyon, Video ve Sunum Oluşturma
  • Çevrimiçi Sınav/ Alıştırma/ Quiz Oluşturma
  • Çevrimiçi Kavram Haritası Oluşturma
  • TED-ed & Khan Academy
  • Soru- Cevap
 • Uygulama
  • Katılımcılar eğitimin sonunda, kendi belirledikleri bir konu hakkında bir sunum hazırlayacak, hazırlanan sunumların video çekimleri izlenerek üniversite tarafından değerlendirmede bulunulacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Bir ders programı geliştirirken izlenen adımlar
 • İhtiyaç analizi ve planlamanın nasıl yapılacağı
 • Analitik yaklaşım, betimsel yaklaşım ve farklar yaklaşımı
 • İhtiyaç analizinde kullanılacak teknikler
 • Sunum akışının planlanması
 • Etkili sunum nasıl hazırlanır?
 • Etkili sunum hazırlarken hangi unsurları göz önünde bulundurmak gerekir?
 • Bilgi ve içeriğin katılımcılara doğru ve etkili aktarılması
 • Bulut bilişim depolama servisleri
 • Google classroom kullanımı
 • Çevrimiçi animasyon oluşturma
 • Kahoo çalışma prensipleri
 • Etkili dinleme neden önemlidir?
 • Etkili dinlemeyi engelleyen etmenler
 • Dinlemeyi etkileyen kişisel faktörler
 • Sunumda beden dili kullanımı
 • Beden duruşu
 • Yetişkinlerin psikolojik özellikleri
 • İhtiyaca ve uygulamaya dönüklük ilkesi
 • Kalıcılığın ve etkin katılımın sağlanması
 • Serbestlik ve amaç birliği ilkesi
 • Yararlılık ve gönüllülük ilkesi
 • Yetişkin öğrenme teorileri

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite sertifikanızı CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Eğitim verme ve topluluk önünde sunum yapma becerilerini geliştirmek isteyenler,
 • Eğitmenlik ve sunum becerilerini geliştirmek isteyen her düzeydeki profesyoneller,
 • Değişimlere ayak uydurmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık eğitimciler,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği sertifika programlarında eğitici olmak isteyenler,
 • İSG mevzuatına göre "Eğiticinin Eğitimi" sertifikasına sahip olmak isteyenler,
 • Çalıştığı kurumdaki pozisyonundan dolayı eğitim vermek durumunda olanlar,
 • Görev yaptığı kurumda hizmet içi eğitmen olmak isteyenler,
 • Kurumlarında insan kaynakları, eğitim ve gelişim birimlerinde görev yapanlar.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler