Eczacılar için Temel Hukuk Eğitimi

Eczacılar için Temel Hukuk Eğitimi

İstanbul Yeni Yüzyıl ÜNİVERSİTESİ

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, eczacılık mesleğiyle ilgili mevzuat ve serbest eczanelerde en sık karşılaşılan hukuki sorunlarla ilgili temel kurallar hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Eczacılar için Genel Hukuki Bilgiler
  • Genel Hukuki Bilgiler
  • Eczacıların İçinde Bulunduğu Hukuki İlişkiler
  • Özel Hukuk – Kamu Hukuku
  • Yargı Yolları
 • Eczacılar için İş Hukuku
  • Genel Bilgiler
  • İş Sözleşmesinin Feshi
  • İş Sözleşmesinin Süreli Feshi
  • Fesih Anında Ödenmesi Gerekenler ve İbraname
  • Fazla Mesai
  • Rekabet Yasağı
 • Eczacının Tacir Sıfatından Kaynaklanan Yükümlülükleri
  • Genel Bilgiler
  • Tacir Olmanın Getirdiği Bazı Özel Durumlar
  • Serbest Eczanelerde En Sık Yaşanan Sorunlar
  • Ürün/Fatura İadesi, Firma Sözleşmesindeki Cezai Şartlar, Kıymetli Evrak ve Tüketici Sorunları
  • Eczacının Şirket Ortaklığı
 • Eczacının Kiracı Olarak Hak ve Yükümlülükleri
  • Eczane Olabilecek Yerlerin Özellikleri
  • Yasada Belirlenen Zam Oranı
  • Kira Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri ve Prosedürü
  • Kiradan Düşülebilecek ve Düşülemeyecek Masraflar
  • Kira İlişkisinin Devri
  • Kentsel Dönüşüm Halinde Kiracının Hakları
 • Eczacılık İçin Özel Mevzuat
  • Mevzuat Hakkında Genel Bilgiler
  • Türk Eczacıları Birliği Kanunu
  • Eczacılar ve Eczaneler için Kanun ve Yönetmelik
  • Türk Eczacılar Deontoloji Tüzüğü
  • Disiplin Cezaları
  • Muvazaanın Yaptırımları

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eczacılar İçin Temel Hukuk Bilgisi Eğitimi, eczacılara mevzuatın tanıtıldığı, yasal kurallar ve yaptırımlar hakkında bilgi verilen bir programdır. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur;

 • Eczacılıkla doğrudan ilgili yasa, yönetmelik ve kuralların tanınması,
 • Eczacılıkla doğrudan ilgili olmayan fakat meslekte sık başvurulan diğer yasaların tanınması,
 • Eczacının sağlık meslek mensubu olarak sorumlulukları hakkında bilgi edinilmesi,
 • Eczacının kiracılık, işverenlik, tacir gibi diğer sıfatlarının yasal sonuçları hakkında bilgi edinilmesi,
 • Eczacı odalarının kuruluş, işleyiş ve disiplin yetkileri hakkında bilgi edinilmesi,
 • Eczacının eczanenin açılması ve işletilmesiyle ilgili uyması gereken kurallar hakkında bilgi edinilmesi,
 • Eczacının eczacılık mevzuatına aykırı davranışı halinde alabileceği yaptırımlar hakkında bilgi edinilmesi.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite sertifikanızı CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş fırsatlarını yakalamada ve mülakatlarda herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

KİMLER KATILABİLİR?

 • Serbest Eczacılar
 • Eczacılık Fakültesi Öğrencileri
 • Yeni Mezun Eczacılar
 • Serbest Eczacılık Hakkında Bilgi Edinmek İsteyen Herkes

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler