Dış Ticaret Politikası Eğitimi

Dış Ticaret Politikası Eğitimi

Ankara ÜNİVERSİTESİ

Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.

Bu eğitim, uluslararası ticaretin önemi, teorileri, Türkiye’deki uygulamalarını pratik şekilde aktarmaktadır. Dış ticaret politikasının hedefleri, türleri ve araçları hakkında temel bilgileri içermektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • BAŞLIK 1
  • 1. Dış Ticaret Politikaları
  • 2. Dış Ticaret Politikası Nedir?
  • 3. Dış Ticaret Politikasının Hedefleri
  • 4. Dış Ödemeler Dengesizliklerinin Giderilmesi
  • 5. Dış Rekabetten Korunma
  • 6. Piyasa Aksaklıklarının Giderilmesi
  • 7. Hazineye Gelir Sağlamak
  • 8. Serbest Ticaret Politikası
  • 9. Koruyucu Ticaret Politikası
 • BAŞLIK 2
  • 1. Dış Ticaret Politikasının Amaçları ve Araçları
  • 2. Gümrük Tarifeleri
  • 3. Tarife Dışı Araçlar
  • 4. İthal Kotaları
  • 5. İthal Yasakları
  • 6. Döviz Kontrolü
  • 7. Çoklu Kur Sistemi
  • 8. Telafi Edici Vergiler
  • 9. Damping
  • 10. Sübvansiyon
  • 11. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları
  • 12. Yurt İçi Katkı Zorunluluğu
  • 13. Sağlık, Çevre, Teknik Standartlar
  • 14. Mülkiyet Haklarının Korunması
  • 15. Kamu Kurumlarının Satın Alma Politikaları
  • 16. Özel Gümrük Rejimleri
  • 17. Geçici İthalat ve Geçici İhracat
  • 18. Geri Ödeme Sistemi
  • 19. Serbest Bölgeler
  • 20. Antrepolar
  • 21. Transit Ticaret
  • 22. Transit Taşımacılık
  • 23. Sınır ve Kıyı Ticareti
 • BAŞLIK 3
  • 1. Uluslararası Ticaret Anlaşmaları
  • 2. Entegrasyona Yönelik Çok Taraflı Anlaşmalar
  • 3. Serbest Ticaret Bölgeleri Anlaşmaları
  • 4. Gümrük Birliği Anlaşmaları
  • 5. Ortak Pazar Anlaşmaları
  • 6. Ekonomik Birlik Anlaşmaları
  • 7. Entegrasyonun Evreleri
  • 8. Bağımsız Ülke
  • 9. Serbest Ticaret Bölgesi
  • 10. Gümrük Birliği
  • 11. Ortak Pazar
  • 12. Ekonomik Birlik
  • 13. Tek Ülke
  • 14. Entegrasyonda Başarı Koşulları
  • 15. Ekonomik Gelişme Farklılıklarının Az Olması
  • 16. Coğrafi Yakınlık
  • 17. Ekonomik Yapı Benzerliği
  • 18. Sosyal, Kültürel, Tarihsel ve Dinsel Ortaklık
  • 19. Askerî ve Siyasi Ortaklık
  • 20. Entegrasyonun Anlaşmaya Taraf Olan Ülkelere Etkileri
  • 21. Ticaret Yaratma Etkisi
  • 22. Ticaretin Yönünü Değiştirme (Saptırma) Etkisi
  • 23. Gelir Etkisi
  • 24. Doğrudan Yabancı Sermaye Etkisi
  • 25. Entegrasyon Etkileri: Viner Yaklaşımı
 • BAŞLIK 4
  • 1. Türkiye Örneğinde Dış Ticaret Politikaları ve İhracatın Önemi
  • 2. İthal İkameci Anlayış (1980 Öncesi)
  • 3. İthal İkame Politikaları
  • 4. Yüksek Gümrük Vergisi Oranları ve Sermaye Malı İthalinin Özendirilmesi
  • 5. İhracatın ihmali
  • 6. Etkin Miktar Kısıtlamaları
  • 7. Aşırı Değerlenmiş Kur Rejimi
  • 8. Dış Ticaretin Ağırlığı
  • 9. Tarım ve İmalat Sanayi Payları
  • 10. 24 Ocak Kararları
  • 11. Aynı Dönemde İngiltere ve ABD’de Dönüşüm Süreci
  • 12. Türkiye’de Uygulanan Temel Politikalar
  • 13. Dış Ticaretin Ağırlığı
  • 14. Tarım ve İmalat Sanayi Payları
  • 15. İhracatın Gelişimi
  • 16. İhracatın Büyümeye Etkisi

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

 • Dış ticaret politikasının hedefleri,
 • Dış ticaret politikası türlerini (serbest ticaret politikası, korumacı ticaret politikası)
 • Serbest ticaret politikası ve koruyucu ticaret politikası,
 • Dış ticaret politikasının araçlarını (gümrük tarifeleri, tarife dışı araçlar) sıralayabilir.

NEDEN KATILMALISINIZ?

 • Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite katılım belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın.
 • İş Mülakatlarında herkesten bir adım önde olun.
 • İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Eğitim Süreci

KİMLER KATILABİLİR?

 • Üniversite, Master ve Doktora Öğrencileri
 • Firmasını Yurt Dışı Pazarlara Açılmak İsteyen Şirket Sahipleri veya Yöneticiler
 • Dış Ticaret Alanında, Uzmanlığınızı Belgelemek İsteyenler
 • Kendi İşini Kurmak İsteyen Girişimciler
 • Firmaların Dış Ticaret Departmanlarında Çalışmak İsteyenler

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler